ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กล้องถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูง