ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อเพื่อรับ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 29

ดู: 16

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อเพื่อรับ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 29

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อเพื่อรับ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

รางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

หมดเขตรับเสนอชื่อ วันที่ 19 กันยายน 2565

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ เป็นรางวัลสำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรางวัลมี 2 รางวัล สำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://bit.ly/3zVu9sp