เริ่มแล้ว ประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conference เต็มรูปแบบ - RI2C2022

ดู: 18

เริ่มแล้ว ประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conference เต็มรูปแบบ - RI2C2022


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2022) ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวมกว่า 200 บทความ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ทาง https://www.ri2c-2022.com

 

พบกับ Keynote Speaker ชั้นนำ

  • Dr. Sadayuki Sato

Director Engineering Division of YASKAWA ELECTRICS (THAILAND) CO., LTD.

Topic: Trend of research and development on inverter drive technology “Power electronics and Motor control”

  • Prof.Dr. Surin Khomfoi 

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

Topic: Thailand EV Infrastructure: Are we ready ?

  • Prof.Dr.-Ing. Edmund Haberstroh 

RWTH Aachen University, Germany

Topic: Trends in Rubber and Plastics Manufacturing Technology

  • Prof.Dr. Sakdirat Kaewunruen

University of Birmingham, UK

Topic: Railway research and innovation for global challenges} and the benchmarking for excellence

 

พบการนำเสนองานวิจัยจากหลากหลายนักวิจัย และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ใน 3 หัวข้อหลัก

Innovative Materials Engineering (iME)

Innovative Electricals and Electronics (iEE)

Innovative Sustainable Science (iSS)

ที่ https://www.ri2c-2022.com/login.aspx (เฉพาะผู้มีรหัสลงทะเบียน)

และ Poster Presentation 

ที่ https://www.ri2c-2022.com/poster.aspx

 

ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ ระหว่างวันที่  4 - 5 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://www.ri2c-2022.com 

*เปิดให้เข้าฟรี!! ช่วงพิธีเปิดและ Keynote Speakers*

 

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี