เชิญร่วมเสวนา “ทิศทางการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทย”

ฮิต: 24

เชิญร่วมเสวนา “ทิศทางการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทย”

 

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักวิจัยสายหุ่นยนต์ร่วมเสวนา “ทิศทางการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทย” รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2565

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักวิจัยสายหุ่นยนต์และผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ทิศทางการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา 

 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 

เวลา 13.30 น. - 15.00 น. 

ผ่านโปรแกรม zoom

  

สแกน QR code ที่รูปภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน zoom