มจพ. ต้อนรับ Prof. จากเยอรมนี หารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ไทย-เยอรมัน

ฮิต: 139

 มจพ. ต้อนรับ Prof. จากเยอรมนี หารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Steffen Fischer และ Prof. Dr. Thomas Heinze 2 ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี เยี่ยมชมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ไทย - เยอรมัน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. นำโดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ คณะผู้บริหาร และคณะนักวิจัย มจพ. ร่วมให้กับต้อนรับ 2 ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งเยอรมนี Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Steffen Fischer จาก Technische Universitat Dresden และ Prof. Dr. Thomas Heinze จาก Friedrich Schiller University Jena เข้าเยี่ยมชมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย และร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี ไทย - เยอรมัน วันที่ 6 กันยายน 2565 ห้อง Cloud9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.