เรากำลังหาเพื่อร่วมงาน Project Officer

ฮิต: 96

 เรากำลังหาเพื่อร่วมงาน Project Officer

 

 

หากคุณเป็นคนมีความสามารถด้านการประสานงานโครงการวิจัย ชวนมาร่วมงานกับเรา 

 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครเพื่อร่วมงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Officer) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ขอเพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

·      จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา

·      มีทักษะการประสานงานและสื่อสารที่ดี สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียง และสรุปข้อมูลได้

·      มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

·      ทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดได้ดี

·      สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

สนใจส่งเอกสารและหลักฐานมาที่ อีเมล: research.net@stri.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

0-2555-2000 ต่อ 1506, 1514