ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ของ มจพ. และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี!

ฮิต: 31

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ของ มจพ. และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี!

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ของ มจพ. และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี! Special Lecture I :  PCM for heat and cold energy storage โดย Professor Yulong Ding (University of Birmingham, UK) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/3GiDu18 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

งานวิจัยที่น่าสนใจ:

https://www.youtube.com/watch?v=daeXVuwAi0k

https://raeng.org.uk/about-us/fellowship/new-fellows-2020/professor-yulong-ding-freng 

https://supergenstorage.org/news/supergen-network-director-professor-yulong-ding-talks-about-the-concept-of-cryobattery 

https://www.birmingham.ac.uk/research/energy/research/library/energy-storage-research-publications.aspx 

https://www.birmingham.ac.uk/research/energy/research/centre-energy-storage/cryogenic-energy-storage/research.aspx