วช. ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จัดประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ฮิต: 142

 วช. ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จัดประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ITEX 2023 (มาเลเซีย) ระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ค. 2566

หมดเขต 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

INTARG 2023 (โปแลนด์) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 2566

หมดเขต 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

เวทีประจำปีงบประมาณ 2566
- ผลงานต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก วช. และนักประดิษฐ์ต้องเดินทางไปประกวด ณ สถานที่จัดงานได้
- 1 ผลงาน สามารถเลือกส่งได้เพียงแค่ 1 เวที เท่านั้น