วช. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4” ระหว่าง 12-16 มิ.ย. 66 ผ่านระบบ Zoom

ฮิต: 39

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4”

ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป, อายุไม่เกิน 50 ปี, ปฏิบัติงานในห้น่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี, ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย, ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า,
ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือเท่าหรือสูงกว่า

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณวรพัฒน์ สายแวว โทร. 044-233000 ต่อ 5101 หรือ 094-3564644