มจพ. รั้งอันดับท็อปของประเทศ ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2023

ฮิต: 779

มจพ. รั้งอันดับท็อปของประเทศ ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2023

สถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2023 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ TOP ของประเทศ ใน 3 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับใน QS World University Rankings by Subject 2023 จำนวน 3 สาขาวิชา ซึ่งมี 2 สาขาวิชาที่ขึ้นมาติดอันดับใหม่ คือ สาขา Natural Science – Mathematics  เป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยไทย และ สาขา Engineering- Chemical เป็นอันดับที่ 401-420 ของโลก อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย  รวมถึง สาขา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ที่ยังคงติดอันดับอย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก อันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยอันดับในไทยเท่ากับปี 2022

QS World University Rankings by Subject 2023 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation)  ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation) งานวิจัยและการอ้างอิงงานวิจัย (Research citations per paper) ดัชนีคุณภาพงานวิจัย (H-index) และเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ (International Research Network) โดยจากผลการจัดอันดับนี้ จะเห็นได้ว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง และมีรายสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการจัดอันดับขึ้น สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาที่หลากหลายซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’

ดูผลการจัดอันดับเพิ่มเติมที่ https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023