มจพ. ได้รับการจัดอันดับ 5 SDGs ใน THE Impact Rankings 2023

ฮิต: 130

 มจพ. ได้รับการจัดอันดับ 5 SDGs ใน THE Impact Rankings 2023

  

Times Higher Education หรือ THE ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก THE Impact Rankings 2023 อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับรวม 5 SDGs ที่ 601-800 ของโลก จาก 65 มหาวิทยาลัยไทย และ 1,591 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

THE Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) รวม 17 SDGs โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับ รวม 5 SDGs

  • SDG 6 Clean water and sanitation ได้อันดับที่ 201-300 ของโลก จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย 702 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • SDG 7 Affordable and clean energy ได้อันดับที่ 23 ของโลก จาก 26 มหาวิทยาลัยไทย 812 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • SDG 9 Industry, innovation and infrastructure ได้อันดับที่ 101-200 ของโลก จาก 24 มหาวิทยาลัยไทย 873 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • SDG 11 Sustainable cities and communities ได้อันดับที่ 601-800 ของโลก จาก 42 มหาวิทยาลัยไทย 860 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • SDG 17 Partnership for the goal ได้อันดับที่ 801-1000 ของโลก จาก 66 มหาวิทยาลัยไทย 1,625 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

โดยในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับผลการจัดอันดับปีที่ผ่านมา มจพ. มีคะแนนและอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2022 อันดับ 801 - 1000 ของโลก ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 601-800 ของโลก และมีอันดับในรายการตัวชี้วัดที่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ SDG 7 Affordable and clean energy และ SDG 9 Industry, innovation and infrastructure รวมถึงมีตัวชี้วัดที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเติม คือ SDG 11 Sustainable cities and communities สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูข้อมูลการจัดอันดับ ได้ที่ THEimpactrankings2023