มจพ. จับมือ สถาบันพลาสติก ส่งเสริมบริการทางวิชาการให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก

ดู: 37