มจพ. ส่งมอบ “ยานใต้น้ำไร้คนขับ” (UUV) แก่ การประปานครหลวง

ดู: 70

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ส่งมอบ “ยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV) เพื่อตรวจสอบท่อแตกรั่วของท่อประธาน" แก่ การประปานครหลวง โดย นางสาวสุทิสา นาคเสน นายไมตรี แก้วแสงธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 และคณะผู้บริหารกปน. เป็นผู้แทนในพิธีรับมอบ 

ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย มจพ. ผู้พัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับใช้ชื่อ “ชาญสมร” ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง มจพ.กับ กปน. ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ด้วยเงินงบประมาณกว่า 2.5 ล้านบาท เพื่อใช้ตรวจสอบการแตกรั่วของท่อประปาได้สำเร็จ และเข้าถึงจุดที่ต้องการ สำรวจได้จริง ช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำที่มีประมาณร้อยละ 30 ของน้ำที่ผลิตได้ ซึ่งนับเป็นมูลค่าสูงมาก อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลา และลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้กำลังคนในการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายในท่อ