มจพ. โชว์ผลงาน Startup Business Brotherhood 2020

ดู: 98

มจพ. โชว์ผลงาน Startup Business Brotherhood 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงผลงาน KMUTNB Business Brotherhood : Demo Day 2020 โชว์ธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจกรรมขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2563 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ AIS Design Centre (AIS D.C.) The Emporium 5th Floor

งาน KMUTNB Business Brotherhood : Demo Day 2020 นี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการรายใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีและให้คำแนะนำจากพี่เลี้ยงกิจการขนาดใหญ่ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจและประสบความสำเร็จสูงขึ้น โดยมีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ

B-card : Application นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เสริมโชคชะตา

Catta Eco Litter : ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากกิ่งมันสำปะหลัง

Engi-Farm : ตู้จำลองระบบนิเวศอัจฉริยะ สำหรับการดูแลต้นไม้

TEMP : ชุด IOT ตรวจสอบความปลอดภัยระบบภายในอาคาร

Tile Machine : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝาขวดน้ำพลาสติก

WE_WAKE : Application ฝึกสมาธิ

เครื่องแจ้งเตือนไฟ่า PW 2.5-ไฟป่า

Muse Creative : เว็บไซต์ออกแบบ Portfolio

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/startup.kmutnb

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน https://drive.google.com/drive/folders/1Ag6PUA9ZDDsw0aE-VC2XjlBbEcBN2_kI