ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ

ดู: 40

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ

 

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/368LTBP