มจพ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 อันดับที่ 4 ของไทย ด้าน Affordable and Clean Energy

ดู: 223

มจพ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 อันดับที่ 4 ของไทย ด้าน Affordable and Clean Energy

 21 เมษายน 2564 - Times Higher Education หรือ THE ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก THE Impact Rankings 2021 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 4 ของไทย และอันดับที่ 101 - 200 ของโลก ด้าน Affordable and Clean Energy

มจพ. ได้รับการจัดอันดับในรายการ THE Impact Rankings 2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) โดย มจพ. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 4 ของไทย จากทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัย ใน SDG 7 - Affordable and Clean Energy เป็นอันดับที่ 101 - 200 ของโลก จาก 560 สถาบัน 77 ประเทศ

นอกจากนี้  มจพ. ยังได้รับการจัดอันดับใน SDGs อื่นๆ ดังนี้ SDG 6 - Clean water and sanitation ได้อันดับที่ 5 ของไทย และอันดับที่ 201-300 ของโลก ด้าน SDG 9 - Industry innovation and infrastructure ได้อันดับที่ 5 ของไทย  และอันดับที่ 401-600 ของโลก และ SDG 17 - Partnerships for the goals ได้อันดับที่ 7 ของไทยและอันดับที่ 601-800 ของโลก

 

ดูข้อมูลการจัดอันดับ ได้ที่ Impact Rankings 2021