มจพ. TOP 10 มหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar สูงที่สุดของไทย

ดู: 559

มจพ. TOP 10 มหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar สูงที่สุดของไทย

Webometrics ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar สูงที่สุด (January 2021: beta) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการ Citations 45595 ครั้ง เพิ่มจากรอบก่อน 5264 ครั้ง (July 2020: 40331 ครั้ง) เป็นอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 35 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับในครั้งนี้

ดูผลการจัดอันดับได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent