ระบบจองวันเข้าอาคาร STRI (สำหรับศูนย์วิจัย)

ดู: 193

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้าปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางภายในอาคารสำนักวิจัยฯ เพื่อให้ศูนย์วิจัยฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการปิดอาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักวิจัยฯ จึงเปิดให้ศูนย์วิจัยสามารถจองวันเข้าใช้อาคารได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

ศูนย์วิจัยฯ ภายในอาคาร STRI จะมีผู้เข้าปฏิบัติงานได้ ไม่เกิน 1 คน/ศูนย์/วัน โดยรวมแล้วไม่เกิน 10 ศูนย์/วัน ทั้งนี้ 1 ศูนย์เข้าได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์

ผู้มีความประสงค์เข้าใช้อาคาร STRI ในการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยฯ สามารถจองวันเข้าใช้อาคารได้ที่ https://forms.gle/EMrXi32wE2KYdftN8 

ระยะแรก เปิดให้จองเข้าใช้อาคาร ระหว่างวันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

Facebook : m.me/KMUTNBSTRI

Line : https://lin.ee/U6iW5Q2