มิถุนายน เปิดจองวันเข้าใช้อาคาร STRI แล้ว

ดู: 108

มิถุนายน เปิดจองวันเข้าใช้อาคาร STRI แล้ว

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้าปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางภายในอาคารสำนักวิจัยฯ เพื่อให้ศูนย์วิจัยฯ และบริษัทที่ตั้งอยู่ในอาคาร สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการปิดอาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักวิจัยฯ จึงเปิดให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริษัทที่ตั้งอยู่ในอาคาร สามารถจองวันเข้าใช้อาคารได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ศูนย์วิจัยฯ และบริษัทที่ตั้งอยู่ในอาคาร STRI จะมีผู้เข้าปฏิบัติงานได้ ไม่เกิน 1 คน/ห้องวัน โดยรวมแล้วไม่เกิน 10 ห้อง/วัน ทั้งนี้ 1 ห้องเข้าได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์

 

ผู้มีความประสงค์เข้าใช้อาคาร STRI เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยฯ หรือบริษัท สามารถจองวันเข้าใช้อาคารได้ที่ https://forms.gle/EMrXi32wE2KYdftN8 

ระยะแรก เปิดให้จองเข้าใช้อาคาร ระหว่างวันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2564

ระยะสอง เปิดให้จองเข้าใช้อาคาร ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

Facebook : m.me/KMUTNBSTRI

 

Line : https://lin.ee/U6iW5Q2