นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ดู: 245

นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

 

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ นักวิจัย มจพ. ได้รับทุนดังกล่าว

ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ เพื่อให้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

 

 

ดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ได้ที่นี่