สมัครใช้งาน Publons เพิ่มการมองเห็นงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล

ดู: 173

สมัครใช้งาน Publons เพิ่มการมองเห็นงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครใช้งาน publons https://publons.com/institution/7693/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลบริษัทในเครือเดียวกับ Web of Science ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับสากลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อช่วยกันเพิ่มการมองเห็นงานวิจัยของนักวิจัย และเพิ่มชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 

สมัครได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ https://publons.com/institution/7693/