เชิญร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-days Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day

ดู: 3

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 2-day Webinar NT x KMUTNB Cloud Essential Day ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ใน 4 หัวข้อ

1. Virtualization Technology and Data Center
2. ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบคลาวด์ NT Cloud
3. Web service, DNS Service, Troubleshooting Network and Service in Cloud
4. Virtual Machine

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/QYG8FLW
ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น