การอบรมระบบการเลี้ยงไก่อัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN

ดู: 28

การอบรมระบบการเลี้ยงไก่อัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN

        การอบรมระบบการเลี้ยงไก่อัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบนเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN  โดยจะมีการอบรมในหัวข้อ

1. ปัญหาและวิธีการเลี้ยงไก่ให้โตไว 

2. การเลี้ยงไก่แบบประหยัดพื้นที่บนคอนโด

3. การใช้เซนเซอร์ IoT และกล้องในการเลี้ยงไก่ผ่าน Cloud

4. การใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อควบคุมโรงเรือนระบบ EVAP

        โดยโครงการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล และได้มีคณะวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสัตวแพทย์ศาสตร์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท เบอร์ริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล ซึ่งมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่มายาวนานร่วมอบรม ให้ความรู้แก้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำเอาระบบการเลี้ยงไก่อัจฉิยะไปปรับใช้กับฟาร์มหรืองานของท่านได้

ผู้สนใจรบกวนลงทะเบียนดังลิงก์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน