รวม 2 คอร์ส อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ ฟรี! มีใบเซอร์

ดู: 46

รวม 2 คอร์ส  อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ ฟรี! มีใบเซอร์

สำนักวิจัยฯ นำ 2 คอร์สอบรมออนไลน์ฟรี จาก 2 หน่วยงานมาฝากค่ะ มาเพิ่มเติมความรู้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รับรองได้ความรู้แบบจัดเต็ม !! สนใจคอร์สไหนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้เลยยย เรียนจบได้ใบเซอร์ด้วยนะคะ

1.) จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ลงทะเบียนเรียนได้ที่  : https://www.medtu.org/GCP/

2.) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course มหาวิทยาลัยนเรศวร : 

หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อผู้เรียนได้ใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยได้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ จริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับของอาสาสมัคร และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เอกสารและกระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และการพิจารณาภายหลังการรับรอง

ลงทะเบียนเรียนได้ที่  : https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้  วันปิดเรียน  30 ก.ย. 2021