ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มจพ. ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพจาก AD Scientific Index 2021

ดู: 273

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มจพ. ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพจาก AD Scientific Index 2021

ฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021 ประกาศผลการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ World Scientist and University Rankings 2021 โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าติดอันดับรวม 79 ราย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564