มจพ. รั้งอันดับ 7 ม. ชั้นนำไทย สาขา Physical sciences ใน THE World University Rankings by Subject 2022

ดู: 289

มจพ. รั้งอันดับ 7 ม. ชั้นนำไทย สาขา Physical sciences ใน THE World University Rankings by Subject 2022

วันที่ 16 กันยายน 2564 - Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก THE World University Rankings by Subject 2022 ในสาขา Physical sciences (วิทยาศาสตร์กายภาพ) อันดับที่ 1001+ ของโลก เป็นอันดับที่ 7 ของไทย จาก 14 มหาวิทยาลัย

Times Higher Education University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 27.5, การวิจัย (Research) ร้อยละ 27.5, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 35, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5

จากผลการจัดอันดับนี้ จะเห็นได้ว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ดูผลการจัดอันดับเพิ่มเติมที่ https://www.timeshighereducation.com/