ประชุมชี้แจงกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย และแนวทางการยื่นขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ 2566

ดู: 470

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
ขอเชิญนักวิจัย มจพ. ประชุมชี้แจงกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย และแนวทางการยื่นขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98339155328?pwd=T2xSY0Q0U0NSaGs4eEFxMFFZTFFaUT09

Meeting ID: 983 3915 5328
Passcode: 704665

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร : https://bit.ly/3D0IGSl