นักศึกษา มจพ. รับมอบทุนวิจัย จากมูลนิธิทาคาฮาชิ

ดู: 214

นักศึกษา มจพ. รับมอบทุนวิจัย จากมูลนิธิทาคาฮาชิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ นำโดย คุณพาษกล วัจนสุนทร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้ามอบทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา

มูลนิธิทาคาฮาชิ ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยฯ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการระบบบันทึกสุขภาพสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งบประมาณ 46,000 บาท

ในงานนี้ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับคัดเลือก ได้เข้าร่วมรับมอบทุนสนับสนุน และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม จากคณะอนุกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ โดยพร้อมหน้า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.