ด่วน!! ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 65

ดู: 59

ด่วน!! ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 65

 

ขยายเวลารับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 KMUTNB Innovation Awards 2022  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง 18 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายเวลารับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดใน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดประกวดและแสดงผลงานในรูปแบบ Virtual Exhibition ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2565 โดยจัดประกวดรอบตัดสินและพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) INNOVATIVE IDEAS (ID) และ 2) INNOVATIVE PRODUCTS (IP) ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท

บุคลากรหรือนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกประเภท และผ่านเข้ารอบจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยฯ ทุนละ 20,000.00 บาท

ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://stri.kmutnb.ac.th/innovation  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Website: https://stri.kmutnb.ac.th/innovation/

Facebook: Kmutnb Innovation Awards

Youtube: STRI Information

E-mail: Info@stri.kmutnb.ac.th

Tel. +66(0)-2555-2000 ext. 1506