สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

ดู: 44

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ส่งผลงานได้ถึง : 31 พฤษภาคม 2565

 website : https://award.nia.or.th/th