รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “STS forum Young Leaders Program 2022” ระหว่างวันที่ 1 4 ตุลาคม 2565 เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ดู: 400