ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงทุนพัฒนานวัตกรรม/ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดู: 187

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงทุนพัฒนานวัตกรรม/ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม มจพ. ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนพัฒนานวัตกรรม และ ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนพัฒนานวัตกรรม และ ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

 

 

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. รังสิมา หญีตสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม

(คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานวัตกรรม)

และ  รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม

(คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์)

 

ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมประชุม ได้ที่
https://forms.gle/NJJRWj6jbjDJp4uW8

 

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506
อีเมล research.net@stri.kmutnb.ac.th
Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI