ผู้บริหารและบุคลากร STRI ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ในวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบรอบ 64 ปี

ฮิต: 40

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ บริเวณหน้าอาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566