สำนักวิจัยฯ จัดโครงการออกกำลังกาย

ดู: 179

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ภาพข่าว