ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฮิต: 852

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดย คุณสายัณห์ ปานซัง
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ.

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
https://zoom.us/j/93213880316?pwd=UzhGME0rb3ROY05zMmpkM2Y4UlpXQT09
Zoom ID : 932 1388 0316
Passcode: 132073

กรอบการให้ทุน โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่วนงานฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ.

"งานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กฟผ. และตอบสนองนโยบายรัฐบาล และนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์"

1) งานวิศวกรรมบำรุงรักษาชั้นนำเชิงบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ด้วยนวัตกรรมด้านเครื่องกล
2) งานบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ด้วยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
3) งานบำรุงรักษาสมัยใหม่ ด้วยนวัตกรรมคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twins)
4) เทคโนโลยีการสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน ในเชิงพานิชย์
5) เทคโนโลยีการตรวจ วิเคราะห์ พยากรณ์ ความแข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาทางกล
6) เทคโนโลยีการซ่อมแซมชิ้นส่วนของเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า ในเชิงพานิชย์
7) เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้อง กฟผ. ในเชิงพานิชย์
8) เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง กฟผ. ในเชิงพานิชย์

 

กำหนดการ