นวัตกรรม มจพ. ร่วมงาน “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 64”

ดู: 79

นวัตกรรม มจพ. ร่วมงาน “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 64”

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2564” โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานที่จัดแสดง ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ผศ.ดร.วัลลภ  กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและยุุทธศาสตร์วิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทน มจพ. เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2564”

งาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2564” นี้  สำนักวิจัยฯ ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นำผลงานของนักวิจัย มจพ. เข้าร่วมจัดแสดง จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

1) ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  พรวงศ์ทอง และ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

2) ตู้อบโอโซนสำหนับฆ่าเชื่อในเครื่องมือแพทย์  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  พรวงศ์ทอง และ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3) หน้ากากอนามัยที่ใช้ผืนเส้นใยนาโนเป็นแผ่นกรอง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช  และ นายพีรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  ศูนย์บูรณาการทางเคมีเพื่อเทคโนโลยีที่ยั่งยืน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

4) หุ่นยนต์ฉายรังสี UVR เข้มข้น  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ตระกูลทรัพย์ทวี  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานนวัตกรรมทั้ง 4 ผลงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงาน นักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างดี ระหว่างที่ 16 - 17  พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก