กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา กำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 10 พ.ย.นี้

ฮิต: 100

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับความเชื่อมี่นธุรกิจให้บริหารโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

กำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 10 พ.ย. 2565