งานจ้างสำรวจออกแบบ สำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จังหวัดขอนแก่น

ดู: 17