สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call

ดู: 73

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call กรอบงานวิจัย “พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar Energy) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8406