ธกส. รับสมัครทุนนวัตกรรมทางการเกษตร

ดู: 94

ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ประจำปีบัญชี 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการภายใน 23 กรกฎาคม นี้

download เอกสารรายละเอียดและข้อเสนอ