กรมเจ้าท่า เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างงานที่ปรึกษาฯ พัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสัก

ดู: 40

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า

เรื่อง : ยื่นข้อเสนอจ้างงานที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา : 29 ก.ค. 64 เวลา 8.30-16.30 น.