มูลนิธิทาคาฮาชิ เสนอทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดู: 152

หน่ยวงาน : มูลนิธิทาคาฮาชิ

ทุน : ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วงเงิน : 50,000-100,000 บาท

สำหรับ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ระยะเวลา : ยื่นเสนอภายในวันที่ 15 กันยายน 2564