สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฯ

ดู: 12