(แก้ไข) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญยื่นข้อเสนอ โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลาสมาฯ

ดู: 22