กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญยื่นข้อเสนอ โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมฯ

ดู: 15