กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบฯ

ดู: 16

หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง : เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ระบบ Smart Monitoring Refrigeration ในระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น (ภายในเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ระยะเวลา : ยื่นข้อเสนอถึง วันที่ 12 มกราคม 2565