กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จ้างสำรวจออกแบบสำหรับโครงการฯ

ดู: 17

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า

เรื่อง : มีความประสงค์จ้างสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำชี ระยะทาง 200 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จ.ขอนแก่น

ระยะเวลา : จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.