กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ

ดู: 13

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง : ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินงานโครงการสร้างต้นแบบติดตามการทำงานของรถขุด

กำหนดยื่นข้อเสนอ : วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.