มอ. ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021

ดู: 32

โครงการ  : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference

ระยะเวลา : 24-25 พ.ย. 2564

เว็บไซต์   : https://stem.psu.ac.th