สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เชิญเข้าร่วมชมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจ
เข้าชมสุดยอดผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากผลงานทั่วประเทศกว่า 470 ผลงาน
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567 (KMUTNB Innovation Awards 2024)
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้อง Cloud9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พบกับ

| การนำเสนอผลงานประกวดรอบตัดสิน (Pitching) |
| ชมบูธผลงานผู้เข้าประกวด 12 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน |
| การเสวนา หัวข้อ “บทบาทของนวัตกรรมต่อระบบคมนาคมแห่งอนาคต” โดยผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ |
| พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ |

    พิเศษ!! ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันนี้ ถึง 3 กรกฎาคม 2567 รับของที่ระลึก ฟรี!!